Dla placówek medycznych

Apteki

Laboratoria medyczne

Tomografy oparte o system Somaris, eFilm Workstation.